Maatregelen coronavirus

Graag informeren wij u in dit bericht over de maatregelen die de gemeente Helmond zelf neemt in het kader van het coronavirus. Wij baseren ons daarbij op de aangescherpte richtlijnen van het RIVM van 10 maart en de aanvulling hierop vanuit de Veiligheidsregio.

Tot en met maandag 16 maart gelasten we alle evenementen, overleggen, vergaderingen en andere bijeenkomsten af die niet strikt noodzakelijk zijn.

Hierbij vragen wij ook u om in elk geval de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio te volgen. Dat betekent dat wij u verzoeken terughoudend te zijn met bijeenkomsten in uw accommodatie en waar mogelijk voor afgelasting te kiezen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten die in uw accommodatie plaatsvinden.

Wij wijzen u dan ook op uw eigen verantwoordelijkheid en het minimaal opvolgen van onderstaande voorschriften:

  • De organisatie dient zo snel mogelijk via sociale media en de website van het evenement te communiceren dat mensen die zich ziek voelen en/of verkouden zijn, in besmette gebieden zijn geweest en/of contact hebben gehad met besmette mensen, het evenement niet mogen bezoeken.
  • Bij de ingang van het evenemententerrein c.q. de accommodatie dienen bezoekers via borden (evt. in meerdere talen) en door evenementenmedewerkers en beveiligingspersoneel erop geattendeerd te worden dat mensen die zich ziek voelen en/of verkouden zijn, in besmette gebieden zijn geweest en/of contact hebben gehad met besmette mensen, het evenemententerrein of de accommodatie niet mogen betreden.
  • Tijdens het evenement dienen op strategische plaatsen via borden hygiëne instructies, waaronder handen wassen, aan de bezoekers kenbaar te worden gemaakt.

Let op: deze mededeling geldt vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020. Wanneer de maatregelen aangescherpt of afgezwakt worden, informeren wij u hierover zo snel mogelijk.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.